Muggnagar


Paa Korset Henger Det Ein Gubbe :

Kvitekrist, du er ikke vår herre,
vi har våre gudar.

Ingen føljer dine bud,
ingen høyrer din andakt,

Kvitekrist, du ofra din sån,
kvem bryr seg.

Ingen tror på din styrke,
ingen høyrer dine prekner,
Kvitekrist.

Ingen ber i dine kirker,
ingen tror på ditt himmelrik.

Ingen godtar din frelse,
ingen ønsker deg hit,
Kvitekrist.

På korset henger det ein gubbe,
kven bryr seg.

På korset henger det ein gubbe,
kven bryr seg.

Kven bryr seg.

On The Cross There Hangs A Man :

Whitechrist, you are not our lord,
we have our own gods.

No one follow your commandments,
nobody hears your devotionals.

Whitecrist, you sacrificed your son,
who cares.

None believe in thy strenght,
no one listens to thy sermons,
Whitechrist.

Nobody pray in thy churches,
no one belive in thy heaven.

None will approve of thy salvation,
nobody wishes you here,
Whitechrist

On the cross there hangs a man,
who cares.

On the cross there hangs a man,
who cares.

Who cares.Back