? Muggnagar - Official Homepage

Muggnagar


Av Odins Ætt :

Krigerfolk fra åker og kyst, fra skoger og daler.
Født av norden, av fjeller og fjord.
Av vinter og snø.
Sjelene i oss, de eldre guder.
Oss vokter med oldtidens kraft.

Født fra de iskalde vinder,
formet av torden og regn.
Født i Odins tegn,
et barn av det stolte nord.

Midgards barn vi er av kilden, Ygdrasil.

Det finnes ei kraft som holder tilbake.
Vi som er av Odins ætt.

From The Lineage Of Odin :

Warrior people from the fields and the coast,
from the forests and the valleys.
Born of the north, of mountains and fjords,
of winter and snow.
The souls within us, the elder gods.
Protect us with the powers of old.

Born from the ice cold winds,
shaped by thunder and rain.
Born in the sign of Odin,
a child of the proud north.

Children of Midgard,
we are of the source, Ygdrasil.

There is no force to hold us back,
We from the lineage of Odin.Back