? Muggnagar - Official Homepage

Muggnagar


Eg Spyttar Blod :

Du stikkar meg i ryggen.
Du skinnar av lokes glans.
Eg blør.

Du stjelar det som er mitt.
Du lyver meg i andletet.
Eg blør.

Du holdar meg nede.
Du undertrykkar meg.
Eg blør.

Du holdar meg fangad. Du drepar mine kjære.
Du brennar mitt land. Du drepar alt eg elskar.
Eg blør.

Eg spyttar blod!

Eg spyttar blod på din døde, forvridde kropp.
Eg spyttar blod på din knuste skalle.

Eg spyttar blod på din kones skjendede grav.
Eg spyttar blod på dine døde barn.
Eg drikker ditt blod fra ditt sorte hjerte!

Eg er hevn!
Eg er rettferd!
Eg er din bane!

Kun de svake gråter!
Eg spytter blod!

I Spit Blood :

You stab me in the back.
You shine in the glow of Loki.
I bleed.

You steal that which is mine.
You lie me in the face.
I bleed.

You hold me down.
You suppress me.
I bleed.

You keep me imprisoned. You kill those dear to me.
You burn my country. You kill all that i love.
I bleed.

I spit blood!

I spit blood. On your dead mangled body.
I spit blood. On your crushed skull.

I spit blood on the desecrated grave of your wife.
I spit blood on your dead children.
I drink of your blood, the blood from your dark heart!

I am revenge!
I am justice!
I am your bane!

Only the weak cries!
I spit blood!Back