? Muggnagar - Official Homepage

Muggnagar


Ein Konge Er Fallen :

Til bålet vi bærer hans kropp.
Ein konges bål.
Eit skip der han ventar.
Ein konge er fallen.

Vi tenner hans bål.
Vi brenner hans legeme.
Høyr gudane kalle.
Ein konge er fallen.

Eit sverd ved hans side og skjoldet i favnen,
Eit skip som er rustad på ferden til verdens ende.
Måtte vindane føra hans sjel
til Vallhall kor gudane ventar.
På herren av slagmarken, krigaranes konge.

Det nattsvarte mørke som omgjer dei daude aleine.
Det sømnfulle tomme intet, eit hav av daude sjeler.
Vår konge med mørket han kjempar.
For ein plass i gudanes tronehall.

Ein mann blant menn, nå gud iblant gudar.
Kun aske igjen av kongens bål.
Ein konge er fallen.
I asken en krone av stål.
Ein konge er fallen.

A King Has Fallen :

We carry his corpse to the fire
The fire of a king.
A ship him there awaits.
A king has fallen.

We ignite his fire.
His body we burn.
Hear the gods are calling.
A king has fallen.

A sword by his side, a shield in his arms,
A ship which is set for the journey to the end of this world.
May the winds carry his soul
to Vallhall where the gods are waiting.
For the lord of the battlefield, king of warriors.

The eternal darkness which surrounds the dead alone.
The empty slumber of death, an ocean of dead souls.
Our king with the darkness he fights.
For a place at the godly halls of thrones.

A man amoung men, now god amoung gods.
Nothing but ashes from the fire of the king.
A king has fallen.
In the ashes a crown of steel.
A king has fallen.Back