Muggnagar


Evig Er Stjernene :

Åååh, slikt et underlig liv.
Under Stormende himmel av stjerner.
Et gudelig kor av iskalde tinder.
Frostrøyk som kjertegner menneskets sjel.
En kappe av frost over dype daler.
Mørke av natt svøpt i blinkende øyne.
For evig er stjernene.

Eternal are the stars :

Ah, such a strange life.
Beneath a storming heaven of stars.
A godly choir of icecold pinnacles.
Frostclouds which caress the soul of man.
A cloak of frost covers the deep valleys.
The darkness of night covered in eyes blinking.
Eternal are the stars.Back