Muggnagar


Minner Fra En Annen Tid :

En gang i tiden, da verden var ny og sinnet i hende.
Viljen var sterk. Ingen frykt, ingen vegger.
Min klan og mitt rike, en verden for mine føtter.

Minner fra en annen tid.
Minner fra et annet liv.
Vi sliter oss fram dag for dag.
Tenker tilbake.

Tiår har gått, siden den gang.
Den kommer ei mer.
Tilbake vi står, vi kan ikke se.
Blinde tanker, dysset i søvn.

Sammen vi sitter, samme skjebnes fengsel.
På hver vår kant bak hverdagens stengsel.
Murt igjen, kuet og kvalt. For aldri å finne tilbake.

Det finnes ei mer meningsfyllt liv.
Den indre glød er slokket.
Drep meg i denne statiske tilstand.
La oss vende tilbake.

Minner fra en annen tid.
Minner fra et liv som er forbi.
Vi sliter ei mer dag for dag.
Reiser tilbake.

Memories from another time :

Once a time when the world was new and the anger
trapped inside. My will was strong. No fear and no walls.
My clan and my kingdom, a world before my feet.

Memories from another time.
Memories from another life.
We pull ourselves forth, day by day.
Remembering the past.

Decades have past since that time.
It will not return.
And here we stand. We cannot see.
Blind thoughts fallen into slumber.

Together we sit, in our fate's prison.
In each a corner behind the bars of the everyday.
Bricked in. Enslaved and strangled.
To never find our return.

There is no meaningfull life.
The inner glow is spent.
Kill me in this stagnant state.
Let us return.

Memories from another time.
Memories from a life that is ended.
We no longer pull, day by day.
Returning to the past.Back