Muggnagar


Endring :

Endring. Du kalles fram gjennom tåkeheim
Endring. Ditt navn i klippenes kor.
Hill deg. Ditt rike. Renses fra dype sår
Din reise evig. Du konge stor.

Hvit som snø. Svart som natt.
Ingen måne skinner klart. Tusen barn, skriker kaldt.
Brenner broer, hvisker minner. River vegger av vrede.
Endring. Du nektar av tidens frelse
Dreper øde uten glede.

Endring. Ta meg med.
Jeg står i blodslitte filler av kvalte tanker.
Endring. Ta meg med.

Tørre visne tårer. Det er over.
Ei mer igjen. Enn død.

Changes :

Changes, you are called forth through the valleys of fog.
Changes, your name in the screams from the cliffs of the sea.
Hill thee, thy kingdom. From the deep wounds rinses.
Your travel is eternal, you greatest of kings.

White as snow, dark as night. No moon clear shines.
A thousand children screaming cold. Burning bridges,
whispering memories. Demolishing walls of wrath.
Changes, thou nectar of time's salvation.
Killing vast without pleasure.

Changes, take me with you.
I stand in the bloody remains of my strangled thoughts.
Changes, take me with you.

Dry withered tears. It is over.
Nothing left, than death.Back