Muggnagar


Blendet av din skjønnhet :

Se ditt ansikt lyser opp.
Månen seiler over nattens dype sjø.
Du smiler med skinnende øyne.
For din er verden. Scenen er satt.
Ditt spill for galleriet.
Danser i himmelsk glans.

Hvit er din maske. Skitten ditt indre.
Plaget er du når stillhet kreves.
Bøy din nakke og gråt.
Satans hore. Nå er det natt.

Du strider fram i bølgeskvulp og stjernestøv.
Langt har du å reise. Mange sinn, å skjære.
De deg kjenner dine synder.
Borte er det trygge. Men mange finnes der ute.

Blendet av din skjønnhet. Blodige hender i ditt fang.
Syndige menneskesjel. Bøy din nakke og gråt.
Nå er det natt.

Blinded by your beauty :

See your face lights up.
The moon sails accross the deep sea of night.
You smile, with shining eyes. For yours is the world.
The scene is set. Your act for the crowd.
Dancing in heavenly light.

White is your mask, dirty your inside.
Tortured are you, when silence is demanded.
Bow your neck and weep. Satan's whore.
Nightime has come.

You fight your way through.
The dust of stars and the foamy waves of the sea.
A long way you have to travel.
Many souls to cut. They who know your sins.
Gone is the safety. But many can be found out there.

Blinded by your beauty. Bloody hands in your lap.
Sinfull human soul. Bow your neck and weep.
Here comes the night.Back