Muggnagar


En Engel :

En engel. Det peneste syn i dunkleste natt.
En engel. Gjennom skygger hun vandrer.
Lyset er hun når du lever fra graven.
En måne klar fra mørkets dype tjern.

Verden er mørk, ingenting skinner.
Den sorte krok, den avsindiges hjørne.
Jeg ser deg, men du kan ikke høre.
Jeg vet du er nær, men du vandrer forbi.

Sinnet er her, det brenner mitt indre.
La meg få dø, la meg få svinne.
Alt er betent, et drepende liv.
Min gudinne min engel, kutt mine bånd.
La blodet få renne. Jeg ser en engel.

An angel :

An angel. The most beautiful sight in the darkest of nights.
An angel. Through shadows she wanders.
She is the light when you live from the grave.
A moon so bright from the darkness of the deep lake.

The world is dark, nothing is shining.
The dark corner, the corner of the insane.
I see you, but you can't hear.
I know you are near, but you wander past.

The anger is here, it burns my insides.
Let me die, let me dissapear.
Everythings infected, a killing life.
My goddess, my angel. Cut my ropes.
Let the blood run free. I see an angel.

Back